linux linux'te wifi yapılandırması grep kullanımı   db postgresql veritabanında coalesce kullanımı linux'te mongodb kurulumu linux'te postgresql kurulumu mysql veritabanında ON DUPLICATE KEY kullanımı
  web flex ile html elementi ortalamak heroku uygulamasına custom domain eklemek express.js'de gzip sıkıştırma kullanımı seo kuralları background üretmek için kullanılabilecek web siteleri express.js'de url rewrite yapma
  java encode() ve decode() servlet listenerlar auto-boxing java nio api java io api referans türleri constructor chaining busy spin mapstruct kullanımı lombok kullanımı comparator ve comparable List.of ve Arrays.asList try-with-resources iterator BigDecimal memory allocation optional concurrency generic tipler lambda kullanımı stream api dagger kullanımı java'da metoda değişkenin referansını vermek secureRandom kullanımı çeşitli
  spring boot spring boot gateway spring boot'ta eureka kullanımı spring boot restTemplate spring boot'ta veritabanı anotasyonları spring boot'ta validation yapmak spring boot'ta loglama yapmak @ExceptionHandler kullanımı @Primary ve @Qualifier kullanımı temel spring boot uygulaması event-driven programlama
  programlama open/closed principle oop kavramları: aggregation oop kavramları oop kavramları: composition liskov substitution principle veri yapıları: linked list veri yapıları: map veri yapıları: stack veri yapıları: queue veri yapıları: array veri yapıları: set design patterns oop kavramları: inheritance base64 encoding solid prensipleri   mobil content provider kullanımı runtime izinlerin alınması